Vägledning om kommunal friluftslivsplanering

Att planera för friluftsliv är att planera för ökad folkhälsa, naturförståelse och regional utveckling. Här finns stöd för hur planeringen kan genomföras.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund