Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

E-post

Några ärenden ska fortfarande anmälas via e-post. Här hittar du information om vilka dessa är och hur du går tillväga.

Här kan du läsa om hur följande handlingar ska lämnas in till Naturvårdsverket:

 • Anmälan om byte av verksamhetsutövare enligt 3 kap. 10 § förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser.
 • Anmälan om tillfällig ändring av övervakningen enligt artikel 23 EU-förordning 2018/2066 (MRR).

Fler anmälningar kan vara aktuella – kontakta Naturvårdsverket om du är osäker på hur en anmälan ska göras.

Anmälan om byte av verksamhetsutövare

Vid byte av verksamhetsutövare behöver den nya verksamhetsutövaren göra en anmälan till Naturvårdsverket så snart som möjligt. Det går till så här:

 1. Anmälan inleds genom ett e-postmeddelande till EUETS@naturvardsverket.se
  Skicka med cc till en behörig firmatecknare och ange följande i anmälan:
  • Att det rör sig om en anmälan om byte av verksamhetsutövare.
  • Verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.
  • Anläggningens namn och dess NAP-nummer.
  • Datum för övertagandet av driften.
  • Om aktuellt; information om avtal med den gamla verksamhetsutövaren om att denne ska slutföra rapporteringen av utsläppet för innevarande eller föregående år.
  • Namn och titel för den behörig firmatecknaren som är tillagd som cc.
 2. Ansök därefter om behörighet till EU ETS Reporting Tool (ERT) avseende er nya anläggning.
 3. Naturvårdsverket hanterar anmälan och tilldelar behörigheter till anläggningen i EU ETS Reporting Tool (ERT).
 4. Verksamhetsutövaren loggar sedan in i ERT och slutför sin anmälan genom att lämna in en uppdaterad övervakningsplan.
 5. Naturvårdsverket granskar övervakningsplanen, begär eventuellt komplettering och fattar därefter beslut om nytt tillstånd.

Anmälan om tillfälliga ändringar av övervakningsmetod

Anmälan om tillfälliga ändringar av övervakningsmetod enligt artikel 23 (MRR) ska vid behov lämnas via e-post. Ibland är det mer lämpligt att ta fram en rutin för saknade uppgifter i enlighet med artikel 65. En sådan kan anmälas via en uppdatering av övervakningsplanen i ERT. Rådgör med Naturvårdsverket om du är osäker på vad som är lämpligast i ert fall.

Ange följande i e-postmeddelandet:

 • Verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.
 • Anläggningens namn och NAP-nummer.
 • Skälen till avvikelsen från den godkända övervakningsplanen.
 • Detaljerade uppgifter om den provisoriska övervakningsmetod som temporärt kommer användas.
 • De åtgärder som ska vidtar för att återställa förhållandena för tillämpning av den godkända övervakningsplanen.
 • Förväntad tidpunkt för när tillämpningen av den godkända övervakningsplanen kommer att återupptas.

Skicka anmälan till: EUETS@naturvardsverket.se

Läs mer om övervakning av utsläpp