Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

E-CO2

Naturvårdsverkets gamla e-tjänst för rapportering av växthusgasutsläpp har ersatts av EU ETS Reporting Tool. Systemet håller på att avvecklas.

I E-CO2 kan verksamhetsutövare för anläggningar hämta tidigare utsläppsrapporter och verifieringsutlåtanden.

Systemet används för tillfället för expediering av följande handlingar:

  • Övervakningsmetodplaner.
  • Referensdatarapporter.
  • Verksamhetsnivårapporter.

Eftersom systemet håller på att avvecklas, behöver ni ladda hem era filer för arkivering i enlighet med artikel 67 i EU-förordning 2018/2066 (MRR).

E-tjänsten E-CO2

Manual

Läs manualen för att se hur du kommer åt systemet och lägger till nya användare på din anläggning.

Generell användarmanual (pdf 1 MB)

Om du behöver hjälp

Om du stöter på problem med e-tjänsten eller om du har frågor om utsläppsrapporteringen kan du kontakta oss via e-post:

EUETS@naturvardsverket.se