Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

E-CO2

Naturvårdsverkets e-tjänst för rapportering av växthusgasutsläpp ska användas för rapportering av 2020 års utsläpp och ersätts därefter av en ny e-tjänst.

 I E-CO2 lämnar verksamhetsutövare för anläggningar sin utsläppsrapport och verifieraren läser och godkänner rapporten samt lämnar verifieringsutlåtande.

E-tjänsten E-CO2

Observera att E-CO2 ska användas för rapportering av 2020 års utsläpp. Därefter kommer e-tjänsten ersättas av EU ETS Reporting Tool, vilket är ett nytt IT-system som Europeiska kommissionen håller på att ta fram.

Manualer

Läs manualerna för att se hur du ska rapportera.

Det finns två manualer till E-CO2 – en generell manual och en manual om utsläppsrapportering. Den generella manualen innehåller information om hur man får åtkomst till systemet, administration av användarkonton och organisationsuppgifter med mera.

Generell användarmanual (pdf 1 MB)

Manual för utsläppsrapportering i E-CO2 – anläggningar (pdf 4 MB)

Om du behöver hjälp

Om du stöter på problem med e-tjänsten eller om du har frågor om utsläppsrapporteringen kan du kontakta oss via e-post:

EUETS@naturvardsverket.se