Vägledning

Miljöledning i staten

Informationsmejl till myndigheter

Informationsmejl med information och stöd i miljöledningsarbetet.

Via mejlet sprider vi information om aktuella miljöfrågor, vägledning och goda exempel. Målgrupp är myndigheternas kontaktpersoner för miljöledning i staten. Detta är en del i uppdraget att vägleda myndigheter i miljöledningsarbetet. Informationsmejlet skickar vi ut 2–3 gånger per år.

Ansvarig för innehållet är Marie Uhrwing, chef för Miljömålsenheten på Naturvårdsverket. Redaktör är Björn Pettersson, Miljömålsenheten.

Utgivna lägesrapporter

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta:

miljoledning@naturvardsverket.se