Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Förorenade områden

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preliminära preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Förorenade områden. I slutet av 2021 kommer även preciseringarna att fastställas efter höstens remissrunda.

Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 och 2

Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH

Fokusområden och effektmål

Här hittar du fokusområden och effektmål för samtliga tillsynsområden sammanställda.

Fokusområden och effektmål 2022-2024 (pdf 127 kB)