Vägledning

Kväveoxidavgiften

Resultat för kväveoxidavgiften

Utifrån deklarationerna för kväveoxidavgiften tar Naturvårdsverket fram årliga resultat för de anläggningar som är med i systemet.

Kväveoxidavgiften har som syfte att ge en ekonomisk drivkraft för att minska utsläppen av kväveoxider. För att undersöka om avgiften uppfyller syftet tar Naturvårdsverket fram utsläppsstatistik varje år. Detta görs i samband med beräkningar av varje anläggnings nettoavgift. Fokus ligger på mängden kväveoxider som släppts ut, hur mycket energi som har producerats, specifikt utsläpp och hur utsläppen fördelas mellan olika branscher. Specifikt utsläpp är antal kilogram kväveoxider per producerad megawattimme (MWh). Naturvårdsverket analyserar hur utsläppen och energiproduktionen utvecklats över tid och för det aktuella deklarationsåret.

Årlig statistik och anläggningarnas individuella resultat sammanställs i en skrivelse som offentliggörs i samband med att besluten skickas ut.

Resultat för 2020 (pdf 685 kB)

Resultaten från 2020

Nedan redovisas 2020 års beräkning av tillgodoföringsbeloppet med de uppgifter som använts till beräkningen.

Kväveoxidutsläpp och energiproduktion för det senaste deklarationsåret 2020
Antal anläggningar 273
Antal produktionsenheter 381
Deklarerade NOx-utsläpp 10 524 160 kg
Miljöavgift 526 198 800 kr
Överskjutande belopp från år 2019 (+) 20 448 552 kr
Naturvårdsverkets administrativa kostnader (-) 8 627 457 kr
Undantag från fördelning (-) 20 000 000 kr
Summa att fördela (tillgodoföring) 518 019 895 kr
Nyttiggjord energi 63 159 334 MWh
Tillgodoföring 8,20179 kr/MWh
Specifikt utsläpp per enhet nyttiggjord energi 0,167 kg/MWh
Specifikt utsläpp per enhet tillförd bränsleenergi* 45 mg/MJ*

* Beräknat med den pannverkningsgrad som angetts i deklarationen.

Resultat för enskilda anläggningar i excelformat

Eftersom många efterfrågar en sammanställning av utsläppsresultatet i Excelformat publiceras här bilaga 1 och 2 från rapporten av utsläppsresultatet 2020 i Excelformat.

Årlig resultatsammanställning av kg NOx per MWh år 2020 (xls 115 kB)

Årlig resultatsammanställning för alla anläggningar år 2020 (xls 187 kB)

Utsläppen i förhållande till energiproduktionen

Behovet av energi inom industri och behovet av fjärrvärme växlar från år till år. Det innebär att energiproduktionen, och därmed utsläpp av kväveoxider, årligen varierar. Det nyckeltal som används för att jämföra utsläpp mellan olika år är det specifika utsläppet.

Utsläpp, energiproduktion och avgifter 1992–2020
År Antal produktions-
enheter
NOx-utsläpp (ton) Nyttiggjord energi (GWh) kg NOx per MWh nyttiggjord energi mg NOx per MJ tillförd energi Avgift (milj. kr)
1992 181 15 305 37 465 0,41 99 612
1993 189 13 333 41 158 0,32 78 533
1994 202 13 025 45 193 0,29 70 521
1995 210 12 517 46 627 0,27 65 501
1996 274 16 083 57 150 0,28 68 643
1997 371 15 107 54 911 0,28 66 604
1998 374 14 617 56 367 0,26 63 585
1999 375 14 050 54 921 0,256 62 562
2000 363 12 765 51 399 0,248 60 511
2001 393 14 160 58 142 0,244 59 566
2002 393 14 730 61 014 0,241 58 589
2003 414 15 836 60 136 0,239 58 633
2004 405 14 930 65 758 0,227 55 597
2005 411 14 370 64 812 0,222 57 575
2006 427 14 514 67 284 0,216 56 581
2007 415 13 590 66 439 0,205 57 544
2008 408 13 763 67 883 0,203 53 688
2009 427 14 292 73 366 0,195 51 714
2010 475 16 337 85 476 0,191 50 817
2011 421 13 326 73 225 0,182 48 666
2012 430 13 473 73 792 0,183 49 673
2013 422 13 168 72 881 0,181 48 658
2014 401 11 625 66 537 0,175 47 581
2015 401 11 409 66 543 0,171 46 570
2016 417 12 054 71 061 0,170 47 603
2017 413 12 282 71 459 0,172 47 614
2018 418 12 894 70 780 0,182 49 645
2019 415 12 027 71 033 0,169 46 601
2020 381 10 524 63 159 0,167 45 526

Diagrammet visar kilogram kväveoxider per megawattimme nyttiggjord energi för åren 1992–2020.

      Relaterad statistik