Stöd och information

Friluftslivet under coronapandemin

Sprida besökare inför besök

Här finns tips på saker att göra för att hjälpa besökare att hitta till naturområden som är mindre välbesökta och exempel på insatser som gjorts för att sprida ut besökare.

  • Marknadsföra andra mindre välbesökta naturområden via press, webb, eller på plats i ett område.
  • Ta fram naturbingo, krysslistor etcetera. För områden som inte besöks så ofta, lägga ut ”veckans naturreservat” och fokusera på mindre välbesökta naturområden och sprida information om dessa på sociala medier.
  • Visa diagram på webben över när på dagen det är många besökare, för att uppmuntra besökare att komma på andra tider.
  • Beskriva på webbplatsen och i sociala medier att det är högt tryck på i ett visst område, för att uppmuntra till att bege sig till ett annat.
  • Samla områden (som är mindre välbesökta) i utflyktsguider.

Exempel

Utflyktslådan

Utflyktslådan består av olika, kanske oväntade, förslag på utflyktsmål att besöka och gärna kombinera med en trevlig måltid. Till exempel finns tips på mat med historisk anknytning att äta vid historiska platser, tips på ätliga växter och en fototävling.

Upplev oväntad mat på oväntad plats med digital utflyktslåda (slu.se)

Belastningskarta för Skåneleden för att sprida besökare
Digitalt körkort om naturen

Naturkunnig.se är länsstyrelsens satsning som ger ett slags digitalt körkort. Länsstyrelsen tog fasta på det nyupptäckta naturintresset och startade en gratis digital utbildning i flera län. Utbildningen erbjuder kunskaper och fördjupning i djur och växter.

naturkunnig.se

Naturguidning i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland bjöd under pandemin in till naturguidningar i olika delar av länet och olika naturområden.

Östergötlands natur- och kulturguidningar (naturguidning.se)                    

Vikfolder, krysslista med symboler för upplevelser

Länsstyrelsen i Södermanland tog fram en vikfolder med 50 besöksvärda områden i länet (som en krysslista) med symboler för vad man kan uppleva i varje område. På andra sidan av vikfoldern finns kortfattad information om allemansrätten, tips på utrustning vid kortare och längre besök i naturen samt information för den "naturovane".

Pressmeddelande, Facebook och krysslista

Länsstyrelsen Östergötland gick ut med pressmeddelande som fick stort gensvar från lokalradio och alla länets stora lokaltidningar. Pressmeddelandets huvudbudskap var att leta sig ut till nya områden och undvika de gamla välkända naturreservaten samt för de som kan – att åka ut till reservat längre bort från tätorterna. Detta följdes upp med "reklam" för en krysslista på Facebook. Gensvaret blev stort och på ett par veckor hade cirka 1 000 krysslistor skickats till folk som beställt dem från länsstyrelsens webbplats. Länsstyrelsen publicerade även tematiska inlägg på sociala medier, som till exempel ”Nu blommar den här blomman, har du sett den?

Krysslista

Länsstyrelsen i Blekinge lanserade en utflyktsguide på Facebook, Instagram och i nyhetsbrev och skickade även ut den via post till privatpersoner som hör av sig. De har även lanserat en krysslista över naturreservaten, där besökare kan bocka i alla reservat som de har besökt.

Krysslista för Blekinges naturreservat (pdf på länsstyrelsens webbplats)

Tips på alternativ till områden med högt besökstryck

Länsstyrelsen i Skåne har valt ut och presenterar mer okända alternativ till kända besöksmål för att få fler att upptäcka nya naturområden.

Håll avståndet även i naturen - och upptäck nya utflyktsmål (pressmeddelande från länsstyrelsen i Skåne, mynewsdesk.se)

Översättning till olika språk genom samverkan

Länsstyrelsen i Uppsala har samarbetat med SIU, Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. Samverkan skedde framför allt med budskap om coronaviruset, men eftersom allt hänger ihop har de även tipsat om bland annat eldningsförbud och om Naturvårdsverkets foldrar och broschyrer om allemansrätten på olika språk. Då har information kunnat översättas till 10-15 olika språk, som sedan spridits. Dessutom har organisationen en radiokanal där de når ut med samma information. Ofta är nya svenskar också nya naturbesökare, så information till den målgruppen är viktig.

Många människor vill vara ute i naturen. Det märks i naturreservat, i naturum, längs ledsystemen och i den stadsnära naturen.

Alla är inte vana att vara ute i naturen och behöver mer information om till exempel allemansrätten. Trycket på naturen är stort och det har lett till flera bra initiativ för att hjälpa besökare att hitta till områden med färre besökare och också information om hur man kan ta ansvar för naturen och varandra.

Tipsen och råden kan fungera som inspiration för hur du kan anpassa din verksamhet för att minska trängsel och slitage. Tipsen ska inte ses som vägledning från Naturvårdsverket utan som exempel på vad olika aktörer och verksamheter gjort för att anpassa sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar.