Stöd och information

Friluftslivet under coronapandemin

Gruppaktiviteter och event

Här finns tips till dig som ordnar gruppaktiviteter och event under coronapandemin. Det finns också goda exempel med lösningar från genomförda evenemang.

  • Guidade dagsaktiviteter för mindre grupper genomförs utomhus.
  • Gör en riskbedömning av arrangemanget utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer innan inbjudan till aktiviteten görs.
  • Erbjuda privat guide för aktivitet ute i naturen.
  • Mottagningsdisk utomhus där arrangör möter besökare och mindre grupper för att dela ut kartor, ge tips och information.
  • Pop-up-naturvägledning där guide eller informatör erbjuder olika aktiviteter eller information
  • Informera och ge råd till deltagarna om vad som gäller under aktiviteten.
  • Guide bär väst "Håll avståndet" för att betona allvaret.
  • Varje deltagare har var sin app/telefon med karta eller egen karta som man kan diskutera, alltid med avstånd.
  • Var och en får ha eget fika.
  • Gruppbilden under turen tas med tvåmeters-regeln.

Exempel

Riskbedömning inför uteaktiviteter

Länsstyrelsen i Norrbotten har på sin webbplats information till arrangörer. Den innehåller länkar till Folkhälsomyndighetens mall för riskbedömning av arrangemang. 

Mål för friluftslivet (länsstyrelsen i Norrbottens webbplats)

En vandringsstavs avstånd

Naturum Abisko ger de som deltar i guidningar en vandringsstav så att de blir påminda om att hålla en vandringsstavs avstånd.

Naturum Laponia

Naturum Laponia har begränsat antalet besökare på naturum till max 30 personer samtidigt, glesat ut mellan borden i cafédelen samt torkar av alla ytor med desinfektinsmedel regelbundet. Toaletter städas oftare och tubkikare rengörs så fort någon har använt den.

Man har också arbetat med sociala medier och till exempel gjort gudiningar i naturum på Instagram. 

Naturbingo

På grund av coronaviruset blev det ingen klassisk invigning av det nya naturreservatet Torups bokskog i Skåne. I stället får besökare hjälpa till att inviga det nya reservatet. För att locka fler att uppleva och upptäcka naturreservatet har ett naturbingo tagits fram och flera upptäckarstopp har gömts i bokskogen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) utomhus

På Centrum för fysisk aktivitet i Göteborg, en verksamhet som bl.a. ger stöd till personer som fått ett FaR (Fysisk aktivitet på Recept) har vi  utomhuspass där våra deltagare på ett coronasäkert vis får träna kondition och styrka i friska luften. I Angered som är en av tre platser där vi kommer att hålla passen, går den inledande promenaden i Lärjeåns dalgångar till ljudet av vatten som flyter fram, fågelkvitter och mosstäckta stockar. Vi tror att många längtar efter och pga ohälsa behöver både sammanhanget och den fysiska träningen i en sån här grupp där både knoppen och kroppen kan få positiva effekter.