Vägledning

Friluftslivet under coronapandemin

Naturvårdsverket har samlat exempel från länsstyrelser, kommuner, besöksnäringen och friluftsorganisationer som på olika sätt informerat om besök i naturen och gjort insatser för att minska smittspridningen under coronapandemin. Här finns en sammanställning av tips och råd.

Sidan vänder sig till

Tipsen och råden på den här webbsidan och underliggande sidor riktar sig till dig som arbetar med att förvalta natur och/eller arrangerar aktiviteter i naturen. 

Sprida besökare inför besök

Här finns tips på saker att göra för att hjälpa besökare att hitta till naturområden som är mindre välbesökta och exempel på insatser som gjorts för att sprida ut besökare.

Hålla avstånd i naturen

Här finns tips och exempel på vad andra har gjort för att sprida ut och uppmana besökare i naturområden att hålla avstånd.

Rastplatser och vindskydd

Här finns tips på vad man kan göra för att underlätta för besökare att hålla avstånd vid rastplatser och vindskydd.

Leder

Här finns tips på vad du kan göra för att ta hand om besökare längs leder ute i naturen under coronapandemin. Ett exempel på vad du kan göra är att enkelrikta lederna.

Stugor och fjällstationer

Olika verksamhetsutövare och aktörer har gjort olika bedömningar och anpassningar utifrån sina lokala förutsättningar för att ta hand om besökare vid stugor och fjällstationer under coronapandemin.

Toaletter och dass

Här finns tips för att hålla dass och toaletter öppna för besökare i naturområden under coronapandemin.

Parkering

För att hantera parkering vid naturområden under coronapandemin har vi här samlat tips för att underlätta och exempel att inspireras av.

Gruppaktiviteter och event

Här finns tips till dig som ordnar gruppaktiviteter och event under coronapandemin. Det finns också goda exempel med lösningar från genomförda evenemang.