Stöd och information

Friluftslivet under coronapandemin

Naturvårdsverket samlade under coronapandemin in exempel från länsstyrelser, kommuner, besöksnäringen och friluftsorganisationer som på olika sätt informerat om besök i naturen och gjort insatser för att minska smittspridningen. Här finns en sammanställning av tips och råd.

Många av tipsen är relevanta även i ett bredare perspektiv, till exempel för att sprida besökare till mindre välbesökta platser.

Sidan vänder sig till

Tipsen och råden på den här webbsidan och underliggande sidor riktar sig till dig som arbetar med att förvalta natur och/eller arrangerar aktiviteter i naturen.

Sprida besökare inför besök

Här finns tips på saker att göra för att hjälpa besökare att hitta till naturområden som är mindre välbesökta och exempel på insatser som gjorts för att sprida ut besökare.

Rastplatser och vindskydd

Här finns tips på vad man kan göra för att underlätta för besökare att hålla avstånd vid rastplatser och vindskydd.

Leder

Här finns tips på åtgärder för att hålla avstånd på leder ute i naturen. Ett exempel på vad du kan göra är att enkelrikta lederna.

Stugor och fjällstationer

Olika verksamhetsutövare och aktörer gjorde olika bedömningar och anpassningar utifrån sina lokala förutsättningar för att ta hand om besökare vid stugor och fjällstationer under coronapandemin.

Toaletter och dass

Här finns tips som syftade till att hålla dass och toaletter öppna för besökare i naturområden under coronapandemin.

Parkering

För att hantera parkering vid naturområden under coronapandemin samlade vi tips för att underlätta och exempel att inspireras av.

Gruppaktiviteter och event

Här samlade vi tips för de som ordnade gruppaktiviteter och event under coronapandemin. Det finns också goda exempel med lösningar från genomförda evenemang.

Många människor vill vara ute i naturen. Det märks i naturreservat, i naturum, längs ledsystemen och i den stadsnära naturen.

Alla är inte vana att vara ute i naturen och behöver mer information om till exempel allemansrätten. Trycket på naturen är stort och det har lett till flera bra initiativ för att hjälpa besökare att hitta till områden med färre besökare och också information om hur man kan ta ansvar för naturen och varandra.

Tipsen och råden kan fungera som inspiration för hur du kan anpassa din verksamhet för att minska trängsel och slitage. Tipsen ska inte ses som vägledning från Naturvårdsverket utan som exempel på vad olika aktörer och verksamheter gjort för att anpassa sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar.