Vägledning

Förbränningsanläggningar

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Det här gäller för dig som är verksamhetsutövare och som ska lämna underrättelse om din förbränningsanläggning.

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till tillsynsmyndigheten. Uppgifter som ska registreras lämnas av verksamhetsutövare i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar. Naturvårdsverket tillhandahåller en nationell e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar. Det är inte längre möjligt att ansluta sig till tjänsten.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) innehåller en bestämmelse om registrering i 21 §. Tillsynsmyndigheten är ansvarig myndighet för registrering. De uppgifter som ska registreras ges av 18 § i förordningen, och lämnas av verksamhetsutövaren i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar. Enligt 23 § i förordningen ska de registrerade uppgifterna tillgängliggöras på en webbplats som tillhör tillsynsmyndigheten.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (riksdagens webbplats)

När ska du lämna underrättelse?

Bestämmelse om registrering träder i kraft vid olika datum beroende på när anläggningar har tagits eller ska tas i drift. Tillsynsmyndigheten är ansvarig för registrering, men de uppgifter som krävs ska lämnas av verksamhetsutövaren i form av en underrättelse.

Anläggningar som tas i drift från och med 20 december 2018

En ”ny anläggning” avser en medelstor förbränningsanläggning som tas i drift från och med 20 december 2018. För nya anläggningar trädde bestämmelsen om registrering i kraft 20 december 2018, och verksamhetsutövare måste lämna underrättelse om ny förbränningsanläggning till tillsynsmyndigheten.

Anläggningar som tagits i drift senast 19 december 2018

En ”2018-anläggning” avser en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift senast 19 december 2018. När bestämmelsen om registrering av en 2018-anläggning träder i kraft bestäms av dess sammanlagda installerade effekt.

  • För 2018-anläggningar med en sammanlagda installerad effekt som är högre än 5 megawatt träder bestämmelsen om registrering i kraft 1 januari 2024.
  • För 2018-anläggningar med en sammanlagda installerad effekt som är högst 5 megawatt träder bestämmelsen om registrering i kraft 1 januari 2029.

Kontakta berörd tillsynsmyndighet när det blir dags att lämna underrättelse även om 2018-anläggningar.