Vägledning

Gränsöver-skridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Corona och gränsöverskridande avfallstransporter

Som följd av coronapandemin har förändringar gjorts kring rutiner och praxis gällande gränsöverskridande avfallstransporter. Här finns information om dessa justeringar.

Naturvårdsverket introducerar tillfälliga och ändrade rutiner för att säkerställa effektiv och praktisk hantering kring gränsöverskridande avfallstransporter. Vi samarbetar med andra länders myndigheter för att uppnå bästa möjliga praxis. 

Sidan vänder sig till

Den här sidan vänder sig till dig som ska exportera avfall från Sverige till andra länder.

Bra att veta

Detta gäller till och med 31 januari 2022 och kan förlängas enligt Regeringens rekommendationer/pandemiregler

Många länder accepterar nu elektroniska dokument

Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och många fler länder accepterar elektroniska dokument för transportdokument (bilaga IB) och grönlistat avfall (bilaga VII dokumentet). Detta innebär att transportören kan presentera läsbara medföljande dokument med signatur på mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator etc. The Shipment of Waste Enforcement Actions Project (SWEAP) har gjort en sammanställning över vilka länder som accepterar elektroniska dokument. 

Observera att det fortfarande är anmälarens ansvar att se till att ovanstående åtgärder är acceptabla för de behöriga myndigheterna.

SWEAP: Impact of COVID-19 on WSR documents (pdf 339 kB)

Ändring av befintliga godkännanden

På grund av spridningen av coronaviruset kan det finnas behov av att ändra befintliga godkännanden. Det kan till exempel vara nödvändigt att använda en annan hamn, gränsövergång eller transportmedel.

Om sådana behov uppstår skicka e-post till Naturvårdsverket: 

inutavfall@naturvardsverket.se

Anmälningsnumret måste finnas i ämnesfältet för e-postmeddelandet. Andra länders myndigheter som är involverade i godkännandet måste också acceptera eventuella ändringar.

Avsteg från kravet om föranmälan minst tre dagar innan transport

Naturvårdsverket accepterar senare föranmälan än 3 dagar innan transport om goda skäl finns, förutsatt att vi blir kontaktade via e-post. Skicka information till:

inutavfall@naturvardsverket.se

Gränsövergångar

I Sverige är alla gränsövergångar öppna för att säkra godstransporter. Vissa länder stänger vissa gränsövergångar och exportören måste be myndigheterna om att få använda en alternativ gränsövergång. Vi publicerar inte en fullständig översikt över stängda gränsövergångar här, eftersom detta kan förändras snabbt.

Om transporter inte kan fortsätta som avsett på grund av påverkan av coronaviruset (till exempel stängda anläggningar, gränser, vägar etcetera), skicka information till:

inutavfall@naturvardsverket.se

Mer information