Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Vem berörs av Nagoyaprotokollet?

Här förklarar vi vilka som berörs av Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen.

Berörs du?

Kraven i EU ABS-förordningen gäller för både kommersiella och icke-kommersiella forskare samt produktutvecklare. Både forskare inom grundforskning och tillämpad forskning och eller utveckling på biologiskt material och/eller traditionell kunskap som rör det biologiska materialet måste följa dessa regler.

Föremål för Access and Benefit-Sharing (ABS)

Forskningen och/eller produktutvecklingen är föremål för Access and Benefit-Sharing (ABS) om:
 • Genetiska resurser används inom forskning och /eller produktutveckling
  Genetiska resurser är material från växter, djur, mikroorganismer eller annat ursprung som innehåller funktionella enheter av arvsmassa. Derivat kan också omfattas som genetiska resurser, som exempelvis proteiner, lipider, enzymer, RNA och organiska föreningar som flavonoider, essentiella oljor och harts.
 • Traditionell kunskap som rör ovan nämnda genetiska resurser används inom forskning och/eller produktutveckling
  Traditionell kunskap som rör genetiska resurser är traditionell kunskap som innehas av ursprungsbefolkningar eller lokala samhällen och som är relevant för användandet av den genetiska resursen som kunskapen är associerad med.
 • Materialet hämtas i annat land än forskarlandet

Material hämtat i ett annat land

Om materialet hämtas i ett annat land än det landet du forskar i och/eller bedriver produktutveckling så måste du ta reda på följande:

 • Har landet tillträdeslagstiftning? (Kontakta landets Nationella fokalpunkt)

  Titta på ABSCH-Clearing House.

  Välj det land som du ska hämta resursen ifrån och titta under "Legislative, administrative or policy measures on access and benefit-sharing (MSR)". Där finner du de lagar och förordningar som gäller i det landet. Under "Access" hittar du eventuell tillträdeslagstiftning. Om det är otydligt så ta kontakt med landets Nationella Fokalpunkt (NFP). Information om denna finns på samma sida.
 • Har landet tillträdeslagstiftning? (ABS-CH)
 • Samla in information via ABS-Clearing House om det vidare förfarandet för att få förhandsgodkännande (PIC, Prior Informed Consent) och att förhandla om ömsesidigt överenskomna villkor (MAT, Mutually Agreed Terms) från det aktuella tillträdeslandet, om detta krävs enligt landets tillträdeslagstiftning.

Mer information