Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Att använda genetiska resurser från utlandet

Vägledning om vad du behöver göra i Sverige om du ska använda genetiska resurser som finns i annat land.

Sidan vänder sig till

Användare i Sverige som vill använda andra länders genetiska resurser.

Medgivanden och avtal

Inom EU är Nagoyaprotokollet genomfört genom rådets förordning (EU) 511/2014 (ABS-förordningen). Det innebär att du som användare behöver medgivanden och avtal med det aktuella tillträdeslandet i enlighet med ABS-förordningen.

Du ska redovisa att du har tagit reda på och följt landets tillträdeslagstiftning genom att deklarera tillbörlig aktsamhet.

Även om det land, där du som användare söker tillträde för användning av genetiska resurser, inte har specifik tillträdeslagstiftning, vilket gör att ABS-förordningen inte är tillämplig, så kan det finnas annan nationell lagstiftning som ska följas.

Tänk på att den genetiska resurs som du ska använda kan komma från en art som även omfattas av annan internationell lagstiftning såsom CITES.  

Se tillträdeslagstiftning i aktuellt land

För att ABS-förordningen ska vara tillämplig krävs att tillträdeslandet är part till Nagoyaprotokollet samt har nationell tillträdeslagstiftning för aktuell genetisk resurs.

Denna information ska du som användare söka på Nagoyaprotokollets webbplats ABS-CH (The Access and Benefit-sharing Clearing-house). Om du inte finner information om landets tillträdeslagstiftning, så ska du för att säkerställa detta, ta kontakt med dess nationella fokalpunkt (NFP) för Nagoyaprotokollet.

Kontaktinformation hittar du på ABS-CH

Deklarera tillbörlig aktsamhet

Information om att deklarera tillbörlig aktsamhet vid användning av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap i EU:s digitala verktyg ”DECLARE”.

Läs mer

Kontakt på Naturvårdsverket

Mer information