Vägledning - anordna naturnära jobb - anordna gröna jobb - Naturvårdsverket

Vägledning för naturnära jobb

Vägledning för länsstyrelser att anordna naturnära jobb. Kan även användas av andra organisationer som har arbetsuppgifter i form av olika miljöåtgärder.

Vägledning

Bakgrund