SVÅRT ATT LÄSA MAILET? KLICKA HÄR.

REGIONALA MILJÖMÅLSKONFERENSER 2020

Smartare,
grönare Sverige

Hur regionala aktörer kan visa vägen
för hållbar tillväxt och bättre miljö

Karta över mötestillfällen

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

Du kan välja att delta i någon av de tre
heldagskonferenser som arrangeras
kl. 10–16 i Varberg, Kalmar och Luleå.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera utmaningar och möjligheter för regionala aktörer att bidra till ett smartare, grönare Sverige.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer om hållbar regional tillväxt.

DELTAGARAVGIFT: 700 kr inkl. fika och lunch.

ANMÄLAN ÖPPNAR: 15 januari

Vi återkommer med mer information och program.

Karta över mötestillfällen


Konferenserna arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelserna i Kalmar,
Halland och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan
i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.


Logotyper