Fyrhjulingar och motorcyklar oftast förbjudna i terrängen

Terrängkörning med fyrhjuling eller annat fordon leder ofta till skador på mark och växter. Motordrivna fordon i naturen kan även störa djur och människor.