Det hållbara friluftslivet – Tankesmedja för friluftsliv 2019

Den 16-17 maj 2019 hölls Tankesmedja för friluftsliv, ett årligt forum för dialog och erfarenhetsutbyte inom friluftslivsarbetet. Över 300 personer samlades kring temat Det hållbara friluftslivet. Här kan du ta del av konferensen.