Realisering av informationsförsörjning inom avfallsområdet

I syfte att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra avfallsstatistiken utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning. Rapporteringssystemet blir gemensamt för alla verksamhetsutövare i Sverige som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall. Det blir även gemensamt för alla verksamhetsutövare som behandlar avfall i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2020Sidansvarig: Marie Halvorsen