Realisering av informationsförsörjning inom avfallsområdet

I syfte att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra avfallsstatistiken utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning. Den blir gemensam för verksamhetsutövare i Sverige som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall.

Sidan senast uppdaterad: 10 januari 2020Sidansvarig: Marie Halvorsen