Producentansvar för elutrustning

Vägledning om producentansvaret för elutrustning, vem som är producent och vad som gäller.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund