Förslag till Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ger härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av formellt och frivilligt avsatta skogar.

Strategin har tagits fram inom ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket samt myndigheter och skogens aktörer. Projektet ingår i miljömålsrådets programområde för grön infrastruktur.

Se under Dokument för remissmissiv och förslaget till strategi.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget till uppdaterat lämnas till Skogsstyrelsen senast den 9 maj 2023. Synpunkter skickas per e-post till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se. Ange Nationell skötselstrategi: SKS 2020/3516 i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Dokument

Remiss, bilaga 1 (pdf 4,022 kB)

Remiss, bilaga 2 (pdf  4,526 kB)

Remiss, bilaga 3 (pdf 262 kB)

Remiss, missiv (pdf 648 kB)

Remiss, nationell strategi (pdf 1,594 kB)

På länken nedan kan du se inspelat informationsmöte om remissen "Nationell strategi av skötsel av formellt och frivilligt avsatta skogar till 2030."

Youtube video

Kontakt

Kontaktuppgifter för frågor under remisstiden finns i missivet. Där finns också uppgifter om informationsmöte 20 april.