Ersättning till kommuner för insamling av förpackningar

Förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2023:XX) om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar. Synpunkter lämnas senast den 9 december 2022.

Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter som beskriver hur ersättning till kommuner för deras förpackningsinsamling beräknas. Ersättningen baseras på en fast och en rörlig del. Den fasta delen baseras bland annat på antal hushåll och den rörliga delen baseras på mängden insamlade förpackningar.

Se dokument för förslag till föreskrifter och utkast till konsekvensutredning.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget till föreskrifter och utkastet till konsekvensutredning lämnas till Naturvårdsverket senast den 9 december 2022. Synpunkter skickas med e-post till registrator@naturvardsverket.se. Ange ärendenummer NV-01468-22 i ämnesraden.

Dokument

Kontakt

Den som har frågor om remissen kan vända sig till:

kundtjanst@naturvardsverket.se