Förslag till uppdaterat luftvårdsprogram

Förslag till uppdaterat luftvårdsprogram. Synpunkter lämnas senast den 5 maj 2023.

Naturvårdsverket har i enlighet med kraven i EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (det så kallade Takdirektivet - 2016/2284/EU) tagit fram ett förslag till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram.  

Se under Dokument för remissmissiv och förslaget till luftvårdsprogram.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget till uppdaterat luftvårdsprogram lämnas till Naturvårdsverket senast den 5 maj 2023. Synpunkter skickas med e-post till registrator@naturvardsverket.se. Ange ärendenummer NV-06994-20 i ämnesraden. 

Dokument

Kontakt

Den som har frågor om remissen kan vända sig till: kundtjanst@naturvardsverket.se