Vägledning och riktlinjer för återanvändbara matlådor och muggar

Regeringen har gett Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram vägledning och riktlinjer kring återanvändbara matlådor och muggar för aktörer som tillhandahåller dryck eller snabbmat.

Den 3 november 2021 beslutade regeringen att införa krav på att den som tillhandahåller dryck eller snabbmat ska erbjuda en möjlighet att få maten eller drycken serverad i återanvändbara muggar och matlådor, 17-20 §§ förordningen (2021:996) om engångsprodukter.

Kraven gäller inte den som serverar snabbmat i en engångsmugg eller engångsmatlåda som enbart bestar av papper eller kartong eller den som serverar dryck eller snabbmat i färre än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag.

Regeringen har gett Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram vägledning och riktlinjer för berörda aktörer. Vägledning och riktlinjer ska avse:

  1. hygienkrav i linje med gällande lagstiftning för livsmedelssäkerhet vid hantering (inklusive rotation) av återanvändbara muggar och matlådor, särskilt for mat och dryck som äts eller dricks på annan plats än i restaurangens lokaler (take away),
  2. när och hur medhavda återanvändbara muggar och matlådor bör användas,
  3. vilka återanvändbara muggar och matlådor som bör användas for att uppnå livsmedelssäkerhet och miljönytta.

I arbetet med att ta fram vägledning och riktlinjer ska Naturvårdsverket och  Livsmedelsverket föra dialog med branschens aktörer och andra intressenter. Naturvårdsverket ska också utifrån dessa dialoger och inom ramen för sitt bemyndigande, identifiera behov av undantag från de krav som gäller för muggar och matlådor.

Redovisning

Regeringsuppdraget ska redovisas 14 augusti 2023. 

Kontakt