Utreda väntansavtal

Naturvårdsverket ska i dialog med Skogsstyrelsen utforma riktlinjer för så kallade väntansavtal.

Naturvårdsverket ska i nära dialog med Skogsstyrelsen utforma riktlinjer för en enhetlig, effektiv och standardiserad tillämpning av naturvårdsavtal som löper under en områdesskyddsprocess, så kallade väntansavtal, där särskild hänsyn tas till markägarens situation.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2023.

Kontakt

Många regeringsuppdrag om skog

Naturvårdsverket fick under 2022 ett stort antal uppdrag från regeringen som handlar om skog. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. Flera av uppdragen genomför Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrelsen.

Hitta vidare