Satsning på naturnära jobb

Naturvårdsverket medverkar i en satsning på naturnära jobb. Satsningen riktar sig till den som är ny i Sverige, den som varit arbetssökande länge och till unga. Uppdraget samordnas av Skogsstyrelsen och genomförs tillsammans med länsstyrelserna och andra myndigheter.

Satsningen är ett regeringsuppdrag som bland annat ska matcha behovet av arbetskraft inom gröna näringar och behovet av fler arbetstillfällen i samband med corona-pandemin.

Det främsta syftet är att skapa anställningar som är första steget till ett aktivt arbetsliv. Individen bygger nätverk och kunskaper som efterfrågas i arbetslivet, särskilt i skogsbranschen och de gröna näringarna. Dessutom kraftsamlar satsningen till natur- och miljövård.

Karta över åtgärder

Förutom naturvårdande åtgärder gör naturnära jobbare insatser för att förbättra tillgängligheten till frilufts- och naturområden.

Skogsstyrelsen har en uppdaterad visualisering över vilka åtgärder som har utförts i uppdraget och var i landet.

Här har naturnära jobb gjort åtgärder (skogsstyrelsen.se)

Mer resultat och redovisningar

Senaste delredovisningen visar att 30 procent av satsningens deltagare har gått vidare till andra anställningar eller utbildning.

Läs senaste redovisningen (Skogsstyrelsens rapport 2022/02, pdf)

Läs tidigare redovisning (Skogsstyrelsens rapport 2021/2, pdf)

DSCN7977-960x540.jpg

Samarbete mellan myndigheter

Skogsstyrelsen samordnar hela satsningen där flera myndigheter ingår.

  • Skogsstyrelsen: Samordnar uppdraget och anställer medarbetare till naturnära jobb-arbetslagen.
  • Länsstyrelserna: Samordnar och prioriterar arbetsuppgifterna som arbetslagen genomför.
  • Arbetsförmedlingen: Bistår i rekryteringen av lämpliga deltagare till arbetslagen och erbjuder subventionerade anställningar.
  • Naturvårdsverket: Ger stöd åt länsstyrelserna genom att ta fram vägledning och underlätta erfarenhetsutbyte.
  • SGU: Tillhandahåller uppgifter inom sitt verksamhetsområde. 

Även andra aktörer kan bidra i arbetet, till exempel genom att ta fram lämpliga arbetsuppgifter. Arbetslagen kan genomföra samhällsviktiga uppgifter åt kommuner, ideella organisationer eller andra offentliga eller privata aktörer.

Läs mer om hela satsningen hos Skogsstyrelsen

Mer bakgrund

Regeringen har avsatt cirka 110 miljoner kronor för satsningen under 2022. Utöver anslagen tillkommer subventionerade ersättningar via Arbetsförmedlingen.

Uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (Regeringens webbplats)

Kontakt