Bekämpning och ersättning vid angrepp av granbarkborrar

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att med stöd av Skogsstyrelsen se över behov av ytterligare åtgärder mot granbarkborre samt möjligheten att införa en kompensationsmodell för skador på egendom. Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2023.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över behovet av eventuella ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborre i formellt skyddade områden (såsom nationalparker och naturreservat). Naturvårdsverket ska också tydliggöra i vilka fall det ska vara statens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder samt se över möjligheten att införa en kompensationsmodell för skador på egendom som kan kopplas till spridning av granbarkborre från skyddade områden. Uppdraget ska genomföras med stöd av Skogsstyrelsen.

Uppdrag om bekämpning och ersättning vid angrepp av granbarkborrar (pdf 2 MB)

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2023.

Kontakt

Maria Bond, projektledare
maria.bond@naturvardsverket.se

Många regeringsuppdrag om skog

Naturvårdsverket fick under 2022 ett stort antal uppdrag från regeringen som handlar om skog. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. Flera av uppdragen genomför Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrelsen.