Publikation

Så bildas naturreservat

Svar på vanliga frågor från fastighetsägare
Två människor på en spång.

Om publikationen

Naturreservat bildas för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter ska bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser – nu och i framtiden. Idag finns det över 4 500 naturreservat i Sverige och arbetet för att skydda värdefull natur fortsätter. I den här broschyren berättar vi hur det går till att bilda naturreservat. Här får du som är fastighetsägare eller annan sakägare svar på frågor om naturreservat.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8804-0
Utgiven
‎4‎/‎8‎/‎2018
Sidor
20
Publikation omslag.