Publikation

Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård

En man lyfter trädgårdsavfall.

Om publikationen

Har du smitare i din trädgård?

Denna broschyr ger dig kort information om vad du som har hand om en trädgård ska tänka på.

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Importerade, exotiska och spännande växter har lockat trädgårdsentusiaster i alla tider. Bland dem finns tyvärr en del arter som i sin nya miljö sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar kostbara skador bland annat på biologisk mångfald.

Broschyren är gratis att beställa.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8803-3
Utgiven
‎3‎/‎15‎/‎2018
Sidor
6