Publikation

Lodjur: Instruktion för inventering

Lodjursfamilj.

Om rapporten

Instruktionen gäller för personer knutna till Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge och Länsstyrelserna i Sverige samt för de svenska samebyarnas inventeringssamordnare, som har ett ansvar för att dokumentera och kvalitetssäkra alla observationer som ligger till grund för inventeringen av stora rovdjur, och för att registrera dessa i den norsk-svenska databasen Rovbase.

ISBN
978-91-620-8897-2
Utgiven
‎9‎/‎19‎/‎2022
Sidor
9
Omslag till publikation 8877-4.