Publikation

Att möta människors oro och rädsla för björn och varg

Praktiska råd och vetenskapligt kunskapsunderlag
Person i gröna byxor och vandringskängor vandrar i skogen, Orsa, Dalarna.

Om publikationen

Människors oro och rädsla för stora rovdjur har under de senaste tio åren studerats inom tvärvetenskapliga samarbeten mellan miljöpsykologi, emotionspsykologi och viltekologi. Forskningen har fokuserat på att förstå underliggande orsaker till människors oro och rädsla samt att utveckla och utvärdera olika förvaltningsåtgärder för situationer då människor uttrycker rädsla för stora rovdjur.

Naturvårdsverket har tillsammans med norska Miljødirektoratet finansierat den här rapporten som består av två delar. Del 1 består av praktiska råd, framför allt riktade till länsstyrelsernas tjänstemän. Den omfattar särskilt informationsmöten och guidade vandringar, vilka är två möjliga åtgärder som syftar till att minska människors oro och rädsla för björn och varg. Det finns flera andra åtgärder, men de tas inte upp här.

Del 2 är en syntes av vetenskaplig kunskap om människors rädsla för att möta stora rovdjur, om möjliga förvaltningsåtgärder och om avvägningar vid användandet av olika åtgärder. 

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8893-4
Utgiven
‎6‎/‎26‎/‎2022
Sidor
106
Författare
Maria Johansson, Ole-Gunnar Støen, Jens Frank & Anders Flykt.
Omslagets framsida till publikation.