Publikation

KUNGSÖRN: Instruktion för fastställande av besatta revir och häckningar

INVENTERING KUNGSÖRN Inventeringsmetodik för stora rovdjur Version 2.0
En ung kungsörn, står på en gren med utbredda vingar och tittar in i kameran.

Om faktabladet

Instruktion för fastställande av besatta revir och häckningar är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.

Ingår i serien "Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige".

Ersätter tidigare faktablad med samma namn, ISBN 978-91-620-8874-3.

ISBN
978-91-620-8884-2
Utgiven
‎2‎/‎11‎/‎2022
Sidor
8
Omslag publikation.