Publikation

Kungsörn: Spelflyktsinventering och sommarkontroll

INVENTERING KUNGSÖRN Inventeringsmetodik för stora rovdjur Version 2.0
En kungsörn på väg att landa på en gren.

Om faktabladet

Detta faktablad Kungsörn: Spelflyktsinventering och sommarkontroller inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.

Faktabladet riktar sig främst till personer knutna till länsstyrelserna i Sverige som genomför eller samordnar inventeringen av kungsörn. Länsstyrelserna har ansvaret för att dokumentera och kvalitetssäkra fältbesök och observationer av stora rovdjur, och för att registrera dessa i den svensk-norska databasen Rovbase. För övriga instruktioner och faktablad som reglerar inventering av stora rovdjur i Norge och Sverige, och för vetenskaplig litteratur om rovdjursinventeringar med mera se www.rovdata.no och www.naturvardsverket.se. Faktablad och instruktioner syftar även till att visa och beskriva inventeringsarbetet för en bredare allmänhet.

I Sverige finns också förordningar och föreskrifter som reglerar inventeringarna av stora rovdjur. Dessa finns listade sist i faktabladet.

Ersätter tidigare faktablad med samma namn, ISBN 978-91-620-8873-6.

ISBN
978-91-620-8883-5
Utgiven
‎2‎/‎11‎/‎2022
Sidor
9
Omslag publikationer.