Publikation

Nationell förvaltningsplan för järv, reviderad version

Om publikationen

Förvaltningsplan för järv redovisar vilka politiska målsättningar som gäller, vilka grundläggande principer för förvaltningsarbetet som identifierats, vilka förvaltningsåtgärder som planeras för att nå målen samt hur uppföljningen ska ske. Dessutom redovisas järvstammens utveckling och status, järvens betydelse för människor, hur förvaltningen är organiserad och vilka juridiska ramar som gäller samt vilken forskning som bedrivs om arten.

Reviderad version

Naturvårdsverket har beslutat att förlänga giltighetstiden för nationella förvaltningsplanen för järv fram till och med utgången av 2021.

ISBN
978-91-620-8759-3
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2016
Sidor
96
Omslagsbild för förvaltningsplan för järv