Publikation

Strandskydd - en broschyr om ändringar i strandskyddet

En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

Om publikationen

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram Strandskydd, en broschyr med information kring den förändrade strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2009. Broschyren ger lättillgänglig information om lagstiftningen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8473-8
Utgiven
‎6‎/‎14‎/‎2010
Sidor
20