Publikation

Strandskydd

Om publikationen

En skrift om strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

Broschyr om ändringar i strandskyddet.

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram Strandskydd, en broschyr med information kring den förändrade strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2009. Broschyren ger lättillgänglig information om lagstiftningen.

ISBN
978-91-620-8473-8
Utgiven
‎6‎/‎14‎/‎2010
Sidor
20