Publikation

Elda rätt

Om publikationen

Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Broschyren beskriver hur du ska elda i kaminer och pannor för att uppnå god förbränning, små utsläpp av luftföroreningar och brandsäkert.

Utgiven
‎5‎/‎15‎/‎2009
Sidor
24