Publikation

Faktablad om oljeavskiljare

Om publikationen

Ett branschfaktablad om oljeavskiljare. Beskriver miljöpåverkan, åtgärder för att minska miljöpåverkan, egenkontroll, tillsynstips och exempel på krav i förelägganden.

Utgiven
‎3‎/‎15‎/‎2007
Sidor
20