Publikation

Plastsatsningen – ett fritt formulerat uppdrag

En utvärdering av Naturvårdsverkets arbete 2018–2020
 Plastleksaker på en sandstrand.

Om publikationen

Negativ miljöpåverkan av plast är ett omfattande problem. Som ett led i Sveriges arbete för en mer hållbar plastanvändning har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att använda upp till 78 miljoner kronor årligen mellan 2018 och 2020 för att minska plaster i hav och natur. Naturvårdsverket har haft ett relativt fritt formulerat uppdrag utifrån givna ekonomiska ramar.

Den här utvärderingsrapporten sammanfattar erfarenheter av plastsatsningens genomförande. Vidare handlar den om hur resultaten av att ta emot medel med relativ lite styrning kan se ut.

Efter att utvärderingen har avslutats har Naturvårdsverket tagit ytterligare steg mot målet om en hållbar plastanvändning genom sin "Färdplan för en hållbar plastanvändning".

- - - - -

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7001-4
Utgiven
‎8‎/‎15‎/‎2021
Sidor
72