Publikation

Miljöledning i staten 2021

En redovisning
Balans på planka.

Om publikationen

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har i uppdrag att varje år lämna en sammanfattning av myndigheternas redovisningar till regeringen.  

Det viktigaste i redovisningen för år 2021:

·    Även under år 2021 påverkade covid-19-pandemin myndigheternas arbete och de områden som miljöledningsförordningen omfattar. 

·        Koldioxidutsläppet från flygresor, bil, buss och tåg minskade med knappt 30 procent från år 2020 till 2021. Utsläppen från flygresor nära nog halverades. Utsläppen från den dominerande kategorin maskiner och övriga fordon ökade med 12 procent under samma period. De totala koldioxidutsläppen från samtliga fordonsslag ökade med 6 procent och uppgick år 2021 till cirka 324 000 ton.

·         Totalt rapporterades 15,5 miljoner digitala möten för år 2021, en ökning med nära 50 procent jämfört med 2020.

·         Den sammanlagda energianvändningen uppgick till 2,6 TWh, en liten ökning sedan år 2020. I snitt var andelen förnybar energi 86 procent både år 2020 och 2021.

·         Sammanlagda upphandlingsvolymen ökade med cirka 13 miljarder under år 2021 till 88 miljarder kronor. Miljökrav ställdes för 85 procent av det totala upphandlingsvärdet, en liten ökning jämför med året innan.

Myndigheternas rapporterade uppgifter för år 2021. 

Beställ publikation

 

ISBN
978-91-620-7034-2
Utgiven
‎4‎/‎11‎/‎2022
Sidor
226
Omslag publikation.