Publikation

Om invasiva växtarter - stöd i arbetet för en hållbar miljö i städer och tätorter

 En bastardsvärmare sittande på vädd.

Om publikationen

Stöd i arbetet för en hållbar miljö i städer och tätorter.

En del arter kan ställa till stora problem när de kommer ut i naturen. Du som arbetar med samhällsplanering och gröna frågor har en viktig roll att spela i arbetet medatt minska oönskad spridning av dessa arter. Genom att undvika dem i odling samt ta bort dem där de har fått fäste finns goda möjligheter att minska risken föromfattande och kostsamma åtgärder i framtiden. Även om spridningen av oönskade arter ibland kan vara stor i urbana miljöer går den att bromsa. Ibland krävs större åtgärder, men för det mesta är små ingrepp tidigt i växternas etableringsfas det mest effektiva.

Broschyren är gratis att beställa.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6986-5
Utgiven
‎5‎/‎10‎/‎2021
Sidor
32
Författare
Jörgen Wissman, Karin Runesson och Johan Linnander.
Omslag pubikation.