Publikation

Nationella åtgärder för en förbättrad dioxinsituation

Kungsörn fångar fisk.

Om publikationen

Dioxin är ett av de farligaste miljögifter människan känner till och är storskaligt spritt i miljön. Vi människor exponeras huvudsakligen via livsmedel, och våra åtgärder såsom nationella kostråd beror på dioxinets farlighet och spridning.

Rapporten sammanfattar översiktligt kunskapsläget kring dioxinsituationen i Sverige år 2021. Rapporten beskriver hälso- och miljötillståndet, och de åtgärder som vidtagits, fortsatt vidtas och nya åtgärder som övervägs för framtiden. Olika myndigheter, branscher och forskningsinstitutioner ger sin syn på utmaningar och möjligheter till nationella åtgärder för en förbättrad dioxinsituation.

ISBN
978-91-620-6991-9
Utgiven
‎6‎/‎16‎/‎2021
Sidor
103