Publikation

Nationell förvaltningsplan för vildsvin, reviderad version

Om publikationen

Förvaltningsplan för vildsvin beskriver riksdagens beslut att förvaltningen av vildsvin i första hand genomförs av jägare och markägare utifrån regionala riktlinjer/förvaltningsplaner och lokala förvaltningsstrategier.

Den reviderade förvaltningsplanen innehåller tidsatta resultat- och åtgärdsmål. Dessutom redovisas vildsvinsstammens utveckling och status, vildsvinens betydelse för människor, hur förvaltningen är organiserad och vilka juridiska ramar som gäller samt vilken forskning som bedrivs om arten.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6921-6
Utgiven
‎3‎/‎16‎/‎2020
Sidor
54
Omslag publikation