Publikation

Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från svensk havs- och vattenförvaltning

Om publikationen

Rapporten presenterar resultaten från syntesprojektet ”Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter och nästa steg”.

Rapporten sammanställer erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning, från lokal, nationell och internationell nivå med utgångspunkt från ekosystemansatsen. Sverige har till viss del påbörjat arbetet med ekosystembaserad havs-, vatten- och fiskförvaltning, men en rad utmaningar återstår. En ekosystembaserad förvaltning ställer höga krav på samverkan och kommunikation mellan aktörer. Även tydligare styrning och uppföljning från centrala myndigheter och en mer långsiktig finansiering är önskvärt.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

Författarna ansvarar för rapportens innehåll.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6934-6
Utgiven
‎8‎/‎14‎/‎2020
Sidor
36
Författare
Sofia A. Wikström & Gustaf Almqvist vid Östersjöcentrum, Stockholms Universitet, Andreas Bryhn, SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Matilda Valman, Thorsten Blenckner, Örjan Bodin & Henrik Österblom samtliga vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet samt Annika Nilsson, Juridiska institutionen, Uppsala Universitet
Publikation omslag