Publikation

Ekologisk kompensation som styrmedel i kommunal planering

Kristianstad med byggnader i förgrunden och skog och blå himmel i bakgrunden.

Om publikationen

I projektet studerades erfarenheter av och förutsättningar för att tillämpa ekologisk kompensation som styrmedel inom kommunal planering.

Projektet genomfördes i nära samarbete med Kommunförbundet Skåne och Helsingborgs och Lomma kommun. Tjänstemän från flera andra kommuner deltog även aktivt i bland annat workshops. I slutsatserna konstateras att lagstöd saknas i PBL för ekologisk kompensation vilket begränsar möjligheten att tillämpa styrmedlet fullt ut, och det finns en variation mellan kommuner i hur man arbetar med kompensation.

De kommuner som tillämpar kompensation kan ses som föregångare och bidrar med erfarenheter som kan ge vägledning för hur styrmedlet skulle kunna användas mer rutinmässigt. Studien har resulterat i ett antal rekommendationer som ska bidra till att ekologisk kompensation blir ett mer effektivt och använt styrmedel i kommunal planering.

ISBN
978-91-620-6992-6
Utgiven
‎9‎/‎15‎/‎2021
Sidor
74
Författare
Ingemar Jönsson, m.fl.
Omslagsbild