Publikation

Effekter av grön infrastruktur på biologisk mångfald

Flygfoto brutet jordbrukslandskap.

Om publikationen

Den här rapporten innehåller en forskningsöversikt som fokuserar på effekter av grön infrastruktur på biologisk mångfald.

Grön infrastruktur är en viktig del av Sveriges arbete för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Mer kunskap om effekter av grön infrastruktur efterfrågas som ett stöd i det miljöarbete som bedrivs både på Naturvårdsverket och i samhället.

Studien har gjorts av Johan Ekroos, Maria von Post, Lovisa Nilsson och Henrik G. Smith vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6922-3
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2020
Sidor
94
Författare
Johan Ekroos, Maria von Post, Lovisa Nilsson och Henrik G. Smith.
Omslag publikation.