Publikation

Att göra mer med mindre

Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023
Kvinna slänger skräp i återvinningskärl, Solna

Om publikationen

Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program ger en sammanfattande bild av hur Sveriges arbetar med att förebygga avfall och minska avfallets miljöpåverkan. Den beskriver även hur arbetet kommer att fortsätta de kommande åren.

En revidering är gjord under 2020 för att uppfylla nya krav i avfallsdirektivet (tidigare utgåva rapport 6857).

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6946-9
Utgiven
‎12‎/‎31‎/‎2020
Sidor
176
Omslag publikation.