Publikation

Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar

En man utför PCB-sanering.

Om publikationen

I Sverige har ett flertal insatser och åtgärder vidtagits för att inventera och sanera byggnader från PCB.

I Sverige har ett flertal insatser och åtgärder vidtagits för att inventera och sanera byggnader från PCB. Med denna rapport vill vi sprida erfarenheter från arbetet i Sverige främst för en internationell målgrupp. Syftet är att bidra till framtagande av strategier för att identifiera varor och produkter som innehåller PCB och som fortfarande kan förekomma i byggnader och anläggningar. Genom att inventera var PCB fortfarande förekommer kan även relevanta avfallsströmmar som innehåller PCB identifieras vilket kan skapa förutsättningar för en miljömässigt god avfallshantering och att avfall som innehåller PCB kan destrueras.

Denna rapport innehåller en sammanfattande beskrivning av de svenska kunskaperna och erfarenheterna från arbete med inventerings- och saneringsarbete.

ISBN
978-91-620-6884-4
Utgiven
‎4‎/‎15‎/‎2019
Sidor
74
Författare
Gunilla Bernevi Rex
Omslagsbild publikation