Publikation

Insekters attraktion till färger och hinderbelysning på vindkraftverk

Vindkraftverk mot rosa himmel.

Om publikationen

Forskarna har prövat om ny färgsättning på vindkraftverk och hinderbelysning kan minska förekomsten av insekter, och därmed dödligheten av fladdermöss runt vindkraftverk.

Resultaten visar att ansamlingen av insekter kan minska om lampan är tänd kortare tid per minut än nuvarande blinkregim. De LED-lampor som testades lockade till sig fler insekter. Dagens färgsammansättning på hinderbelysning anses vara bra.

Rapporten diskuterar även vad färgsättningen på vindkraftverkens torn har för betydelse när det gäller anlockning av insekter. Huvudförfattare är Jonas Victorsson, SLU.

En rapport från forskningsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6847-9
Utgiven
‎3‎/‎5‎/‎2020
Sidor
50
Författare
Jonas Victorsson, Olle Håstad och Anders Ödeen.
Omslag publikation