Publikation

Friluftsliv 2018

Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor
Siluett av en kvinna med cykel mot solnedgång.

Om publikationen

Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftsliv år 2018. Undersökningen genomfördes i form av en postal enkätundersökning riktad till 21 000 personer (7700 svarande) bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under perioden september – november 2018. Frågorna utformades i samverkan mellan Naturvårdsverket, Mittuniversitetet och SCB. SCB utförde enkätskick och insamling av datamaterial.

Denna rapport, och innehållande analys, är framtagen av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

ISBN
978-91-620-6887-5
Utgiven
‎4‎/‎15‎/‎2019
Sidor
66
Författare
Peter Fredman, Rosemarie Ankre, Tatiana Chekalina.
Omslag publikation.