Publikation

Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln

Vad behöver göras inom tillståndsprocesser
Person på skoter framför renflock.

Om publikationen

Rapporten redovisar resultaten från ett projekt som syftade till att utveckla kunskap och metodik för att beskriva och ta hänsyn till hur kumulativa effekter påverkar renskötseln.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur på land.

ISBN
978-91-620-6722-9
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2016
Sidor
64
Författare
Rasmus Kløcker Larsen. m.fl.
Omslagsbild